Đang tải... Blogbitcoin.net
Veritaseum là gì? Có phải cuộc cách mạng của tiền điện tử không?

Veritaseum là gì? Có phải cuộc cách mạng của tiền điện tử không?

Veritaseum hay còn được biết đến với mã giao dịch VERI  trên các sàn tiền thuật toán. Nó là dự án nhằm thay đổi cách người ta quản lý và thực hiện các giao dịch của mình.