Đang tải... Blogbitcoin.net
Litecoin là gì?

Litecoin là gì?

Litecoin, một loại tiền điện tử dựa trên công nghệ Blockchain. Được nhận định sẽ chỉ có 84 triệu Litecoin để khai thác. Bằng ưu điểm của mình, Litecoin được ví như là "bạc" trong hệ thống tiền điện tử hiện nay.