Đang tải... Blogbitcoin.net
Định nghĩa Dash

Định nghĩa Dash

Dash hay Dashcoin là một đồng tiền điện tử kỹ thuật số thể hệ mới. Phát triển từ một mã nguồn mở peer-to-peer dựa trên nền tảng InstantSend và PrivateSend. Dash hỗ trợ giao dịch nhanh chóng không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào.