Đang tải... Blogbitcoin.net
Ethereum Classic (ETC) là gì? Tại sao lại xuất hiện đồng Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) là gì? Tại sao lại xuất hiện đồng Ethereum Classic?

Ethereum Classic là gì? Ethereum classic ra đời để giải quyết khủng hoảng của đồng Ethereum. Cũng là một Cryptocurrency xuất hiện sau cú Hard Fork trên Blockchain, liệu đồng Ethereum Classic (ETC) có tạo nên thành công như đồng Bitcoin Cash (BCH) không?