Đang tải... Blogbitcoin.net
Sự chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin -  Bản tin VTV

Sự chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin - Bản tin VTV

Mới xuất hiện trong vòng chưa đến 10 năm, bitcoin với mốc giá trị cao chóng mặt, nhiều quốc gia đã và đang dần dần chấp nhận bitcoin như một phương tiện thanh toán mới, vậy điều đó đang diễn ra như thế nào, hãy cùng blogbitcoin.net tìm hiểu thêm về xu thế này.