Đang tải... Blogbitcoin.net
Câu chuyện về Bitcoin

Câu chuyện về Bitcoin

Từ năm 2008, khi mới được tạo ra Bitcoin đã gây ra nhiều tranh cãi. Có nhiều người tin tưởng Bitcoin rằng nó sẽ thay đổi hệ thống tiền tệ hiện tại, có người thì nghĩ nó chỉ có giá trị trong thời gian ngắn. 16x9 đem đến cho chúng ta câu chuyện hoàn chỉnh về Bitcoin trong video này